Realistisk træning i danske jagtformer

Skydeskolen er etableret ud fra et ønske om at komme så nær de jagtformer vi dyrker i Danmark.

De mange kastemaskiner er alle være bevægelige i side led, således at modtageren af lerduen ingen vished har over retningen. Ligeledes er kastemaskinerne skjulte så skytten ikke kan følge maskinens gang. Dette giver formodentlig en lavere træfprocent end man oplever på andre skydebaner, men det mener vi er et lille offer for den meget højere træfprocent man ved at træne under realistiske forhold opnår på jagt.

Vi har fra de første spæde skridt haft som hovedformål at anvende lerduerne til at dygtiggøre danske jægere ift. jagt: alle lerduekasterne er skjulte, alle er de bevægelige således at man kommer så nær jagt som det på en lerduebane er muligt. Kan det jages med haglgevær, skal det kunne trænes på Sophienholm.

Alle kastemaskiner er fjernstyrede således at sikkerhed er eneste begrænsning for skyttens placering på skydeskolen. Kastemaskinerne sender forskellige størrelser lerduer, således at øjet der skal læse haglenes placering i forhold til lerduen bliver maksimalt udfordret.

Kastemaskinerne vil være placeret jagt-nært, dog med en overvægt for det drevne. På skydeskolen har vi endvidere et stort Shelter, der udover læ, giver en hyggelig atmosfære hvis i ønsker at spise frokost hos os.

Vi er ikke Skandinaviens største Skydeskole, vi er formodentlig endnu heller ikke den kønneste. Mange af vore kunder fortæller os at vi suverænt er den mest udfordrende, og endnu vigtigere den absolut mest jagtrealistiske.

Simuleret klapjagt